EKONAZ KURUMSAL

Çevre Danışmanlık Mühendislik Proje İş Güvenliği San. Ltd. Şti.

Kuruluşumuz 2004 yılından beri başta Konya olmak üzere Türkiye genelinde Çevre Danışmanlık Hizmetleri, iş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite Yönetim Sistemleri ve Proje Destekleri alanında faaliyet göstermektedir.

Kuruluşumuz, işletmelerin aynı zamanda yasal bir zorunluluk olan bu ihtiyaçlarını bir bütün olarak ele almış, kaliteli ve güvenli hizmeti en ucuza sunmanın yanı sıra hizmetleri kolay ve ulaşılabilir kılmıştır.

Globalleşen dünyamızda endüstriyel faaliyetlerin ve üretim teknolojilerinin baş döndürücü gelişimi ve hızlı nüfus artışı bugün insanlığın karşı karşıya olduğu çevre problemlerini de beraberinde getirmiştir. Ülkemizde Çevrenin korunması amacıyla AB’ye uyum sürecine bağlı olarak Ulusal Çevre mevzuatımız hızla yenilenmektedir.

Kuruluşların, yatırım ve faaliyetlerini Çevre mevzuatına uyumlu bir şekilde planlamaları, yürütebilmeleri, faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel boyut ve etkilerini uluslararası kabul görmüş yönetim standartları çerçevesinde takip etmeleri, hukuki ve cezai risklerin ortadan kaldırılması konusunda hizmet vermektedir.

Bilindiği gibi, işçilerin çalışma ortamlarının sağlık şartlarına uygunluğu ve rahatlığı iş verimini artıran önemli etkenlerden biridir. İşyerinde yapılan kişi, ortam ve çevreye yönelik analizlerim amacı meslek hastalıklarına sebep olabilecek etkenlerin saptanması ile olası iş kazaları ile meslek hastalıklarının önüne geçilmesidir.

Rutin alarak yapılan bu taramalar işçilerin içinde bulunduğu çevreyi(soludukları hava, ortamdaki gürültü, toz, aydınlatma, ısı, ve diğer ergonomik düzenlemeler) ve kullandıkları araçları periyodik olarak kontrol ederek erken teşhis ve tespitler ile kurum maliyetlerinin de azaltılması sağlanmaktadır. Doğru uygulamanın verimlilik ve iş tatmini olarak geri döndüğü bilinen bir gerçektir.

Yapılan ihtiyaç tespiti teklife dönüştürülerek yetkili onayına bağlı olarak işletmelerde çalışma düzenini bozmadan, aksatmadan, zaman ve iş gücü kaybını gözeterek hizmet sunumu yapılmaktadır.

Devamı »

REFERANSLARIMIZ

Bizi Tercih Eden Dostlarımız
ONLAR EKONAZ'I TERCİH ETTİ

Bizi Tercih Eden firmaların tamamı için tıklayın.

Şimdi sizde bize ulaşın...